Moria One Use Plus Sbk Mikrokeratom Sistemi

One Use-Plus SBK Mikrokeratom

Excimer laser refraktif cerrahi alanı, ilk zamanlarına göre çok fazla evrim göstermiştir. Yeni eğilim Bowman membranına daha fazla yaklaşmaktır. Bu yüzeye geri hareket, büyük ve yeni bir yüzey ablasyon tekniği olan  Epi-LASIK sayesinde başlamıştır ki Moria bu alandaki öncülerdendir.

Bowman membranına geri sürekli hareket kapsamında LASIK cerrahları, kornea bütünlüğünü daha fazla korumakta, hastalarına daha yüksek derecede güvenlilik sağlamakta ve bunun yanında görme iyileşmesi de hızlanmaktadır. SBK,  “Sub Bowman’s Keratomileusis”, adı verilen  ince-flep LASIK kavramı doğmuştur.

Geleneksel bir LASIK flepinin kalınlığı 120 ila 180 mikrondur. SBK cerrahisi ile 90 ila 110 mikronluk daha ince flepler alınır.

 One Use-Plus SBK’yı Destekleyen Yüksek Teknoloji 

One Use-Plus SBK, tek kullanımlık, mekanik, otomatik ve linear bir mikrokeratomdur ve:
• İnce, önceden tahmin edilebilen, planar flepler

• Görmede hızlı iyileşme
• Rakipsiz yatak düzgünlüğü
• Güvenlilik
• Basitlik sağlar.

Otomatiklik, Zerafet ve Pratiklik

• Önceden birleştirilebilir ve tek elle kullanım olanağı sağlar

• Ergonomiktir.
• Biri başı ilerleten, diğeri bıçak osilasyonunu gerçekleştiren iki bağımsız motorun sağladığı güvenlilik ve sağlamlık
• Aspirasyon halkasının tasarımı sayesinde küçük fissürlerde spekulum kullanılmasına gerek kalmaz
• Bireyselleştirilmiş menteşe uzunlukları sağlayan ayarlanabilir duraklar

Evolution 3E: Tüm Cerrahiler için Ortak Teknoloji Platformu

MORIA konsolu zengin çeşitli özellikleriyle performansı, güvenliliği, esnekliği arttırır ve kullanımı kolaydır:
• İki ileri hız sayesinde flep kalınlığının bireyselleştirilmesi yanında çeşitli kornea geometrilerine yaklaşım ve yönetim esnekliği sağlar.

 • İki yüksek performanslı pompası hızla stabil vakum oluşturur.

•Düşük vakum seçeneği sayesinde ters geçişte (reverse pass) son derece yumuşak ve nazik flep manipülasyonu sağlarken, laser ablasyon sırasında glob fiksasyonunu da güvenceye alır.

• ” Yavaş vakum serbestlemesi” seçeneği, yumuşak (nazik?) başlangıç ve serbestleme ile hasta konforunu en üst düzeye çıkarır.

• Duvardaki prizle çalışır, kesintisiz kullanım için destek bataryası içindedir.

 • Sürekli tüm anahtar parametreleri monitorize eder ve durumu görsel ve işitsel sinyallerle bildirir.

 

Geleneksel LASIK ile karşılaştırıldığında SBK ile bildirilen Üstünlükler

Kornea biyomekaniğinde daha az zayıflama, daha düşük ektazi riski, daha iyi stabilite. 
• Görmede daha hızlı iyileşme. 
• Görme kalitesi daha iyi: yüksek dereceli aberasyonlar daha az, kontrast duyarlılığı daha iyi. 
• Daha az komplikasyon, parlama daha az, daha az hale.
• Postoperatif kuru göz insidansı daha düşük.
• Kornea duyarlılığı kaybı daha az.
• Flep kalınlığının önceden tahmin edilebilirliği daha yüksek.
• Daha fazla hastayı ve daha yüksek miyopileri tedavi edebilme becerisi.
• Daha ince korneaları tedavi edebilirlik. 
• Yeniden uygulama oranlarında azalma .

Planar, Önceden tahmin edilebilen Flepler ve Rakipsiz Düzgünlükteki Stroma yatakları

•  Planar mimarili ince flepler . 
• Eğik kenarlar. 
• Bireyselleştirilmiş çaplar. 
• Rakipsiz yatak düzgünlüğü
• Femto SBK ile eşit keskinlik ve önceden tahmin edilebilirlik.

1956'dan Günümüze