Ferrara Ring

Keratokonus Nedir?

• Keratokonus gözün ön kısmını oluşturan saydam tabakanın(kornea) incelmesi, sivrileşmesi ve koni şeklini almasıdır.
• Koni şeklini alan kornea hastalarda görmenin bozulmasına neden olur.
• Keratokonus sıklıkla ergenlik öncesi veya ergenlik döneminde açığa çıkar, genç popülasyonu tutan bir göz hastalığıdır.
• Keratokonus kör eden bir göz hastalığı değildir, hastalığın her aşamada tedavisi vardır.

Belirtileri:

• Gözlerde alerji ve kaşınma,
• Aile bireylerinde keratokonus hastalığının bulunması,
• Devamlı değişen ve artan gözlük numarası, özellikle astigmat değerlerinde artma olması,
• Her göz muayenesinde farklı bir gözlük reçete edilmesi,
• Gözlüğe rağmen görme seviyesi 10/10 olmaması durumlarında keratokonus hastalığından şüphelenilmeli ve ileri tetkikler yapılmalıdır.

Tedavi Yöntemleri

Keratokonus tedavisine başlamadan önce hastalığın ilerleyip ilerlemediği tespit edilmelidir.
Eğer hastalıkta ilerleme yok ise hastanın görme bozukluğunu düzeltecek tedaviler uygulanır ve 3 ayda bir kornea haritaları ile takip edilir.
Keratokonus ilerliyor ise 2 aşamalı tedavi uygulanır.

1.aşama; Hastalığın ilerlemesini durdurulur.

Tek yöntemi vardır, korneal çapraz bağlama tedavisi.

2.aşama; hastanın görme bozukluğunu düzeltilir.

Cerrahi veya cerrahi dışı yöntemler ile görme bozukluğu düzeltilebilir.
Cerrahi dışı yöntemler: Gözlük ve keratokonus için üretilmiş kontakt lenslerdir.
Cerrahi yöntemler: Kornea içi halkalar ve topolink laser tedavisidir.
İlerlemiş, takipsiz kalmış hastalarda kornea incelir (350 mikron ve altı) yukarıdaki tedaviler uygulanamaz. Bu durumdaki hastalar kontakt lens ile takibe alınır veya kornea nakli yapmak gerekir.

Ferrara Ring Nedir?

Korneanın patolojik doku deformitesi ve buna bağlı refraksiyon bozukluklarını düzeltmek için kornea içine implante edilen medikal bir araçtır.

Fonksiyonel Özellikler:

Bu araç özel cerrahi teknik ile kornea içine implante edilir. Halkalar korneanın merkez ve periferinde etki ederek korneanın şeklini modifiye ederler, korneanın düzleşmesi ve düzensizliklerini, miyopi ile astigmatizmayı azaltırlar. En iyi sonucu almak için endikasyon ve kontrendikasyonlar kısmında belirtilen kriterleri takip edin.

Kimyasal Bileşim:

Bu araç medikal seviye Polimetil Metakrilat (PMMA)’dan yapılmıştır.

Özellikleri:

Ferrara halkalar değişik açılarda, çaplarda ve 0.6 mm ya da 0.8 mm kalınlıkta üçgen prizmatik yapıdadırlar. Halka segmentlerinin her iki ucunda cerrahi boyunca manipülasyona olanak sağlayan 0.2 mm çaplı delikler yer alır. Bu bir implantasyon aracıdır (yeniden kullanılamaz). Etilenoksid (ETO) ile steril edilmiş olarak kullanıcıya steril paketlerde ulaştırılır. Bu ürün hiçbir aksesuara ihtiyaç duymaz.  Kullanım kılavuzu her ürünle birlikte gönderilir.

Fiziksel Özellikleri:

 • Çeşitli apikal çaplar, 5.00 – 6.00 mm
 • Üçgen prizmatik yapı. 0.6 mm ya da 0.8 mm kalınlık
 • Çeşitli kalınlıklar, 0.15 mm (150 µm) – 0.35 mm (350 µm)
 • 90°, 120°, 140°, 150°, 160°, 180°, 210° ve 360°segmentler
 • Her iki uçta 0,2 mm çaplı delik.

Endikasyonlar:

Ferrara halka implantasyonun doğru endikasyonunu koyabilmek için total görsel muayenenin yanına sıra korneanın pakimetrik ve topografik detaylı değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Genel olarak endikasyonları aşağıdaki gibidir:

 • -5.00 ile -11.00 D arasında miyopi
 • Miyopik astigmatizm > -2.00 D
 • Kontakt lens intoleransı olan keratokonus hastaları
 • Progresif keratokonus
 • Kontakt lens kullanımına bağlı korneal deformasyon (Harstein’s Sendromu)
 • Penetran Keratoplasti sonrası Astigmatizm
 • Post-LASIK korneal ektazi
 • Radyal Keratotomi sonrası oluşan astigmatizma
 • Pellucid Marjinal Dejeneresans

Kontrendikasyonlar:

 • İleri derece Keratokonus (keratometri değerleri > 75.00 D) ve ciddi korneal opasite
 • Hidropsia
 • Ağır atopik hastalıklar
 • Aktif lokal ve sistemik enfeksiyonun varlığı
 • Otoimmun hastalıklar ve immun sistem yetersizliği  
 • Tekrarlayan korneal erozyon hastalığı
 • Geniş korneal skarlar
 • Korneal distrofi

Cerrahi Öncesi Tedbirler:

Kontakt lens kullanan hastalar cerrahiden 48 saat önce kontakt lenslerini kullanmayı bırakmalıdır.

Önerilen Cerrahi Yöntem:

 • % 5 Proksimetakain ile topikal anestezi yapın.
 • Purkinje reflesinin altınındaki noktayı tedavinin merkezini viyole mavisi kullanarak tedavi merkezi olarak işaretleyin.
 • 5/7 mm ve diklik meridyeni işaretleyin.
 • Diklik meridyeninde kesi gerçekleştirin. Kesi, lokal pakimetri değerinin %80 derinliğinde olmalıdır. Kesinin genişliği 1 mm olmalıdır.
 • Açılan kesiden uygun aletleri kullanarak iç çapı 2.5 mm olacak ( 5mm optik alana yerleşecek halkalar için) ya da 3.5 mm olacak (6 mm optik alana yerşecek halkalar için) iki tane intra-stromal tünel açın.
 • Halkaları düz yüzleri aşağı bakacak şekilde tünellere implante edin.
 • Dengeli tuz solüsyonu ile korneayı bolca yıkayın.

Cerrahi Sonrası Görülen Ana Semptomlar:

 • Görüşün dalgalanması: Bu ilk gün boyunca görünen bir semptomdur; operasyondan 3 ay sonra tamamen ortadan kaybolur. Operasyondan bir yıl sonra çok küçük görüş dalgalanmaları rapor edilmiştir.
 • Gözde yabancı cisim hissedilmesi:  yabancı cisim hissedilmesi operasyon sonrası ilk gün boyunca gözlenmektedir. Eğer gözde yabancı cisim hissi ortadan kaybolmuyorsa, insizyonun açık olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. İnsizyonda kapandığı ancak semptomun devam ettiği durumlarda yanlış segmentin implante edilmiş olma olasılığı yüksektir.
 • Göz kamaşması: ilk ay boyunca görülmektedir ve genellikle ilk 6 aydan sonra ortadan kalkar.
 • Kuru göz hissi: bu oldukça yaygındır, göz yaşı ve damlalar ile tedavi edilmedilir.
 • Fotofobia: Genellikle operasyondan bir gün sonra meydana gelir. Kaliteli güneş gözlüklerinin kullanımı tedbir olarak kullanımı önerilmektedir.

Cerrahi Sonrası Koruyucu Önlemler:

Hastanın aşağıdakiler yapması zorunludur;

 • Göz damlalarını kullanmadan önce ellerin iyice yıkanması
 • Gece travmalarını önlemek için bir hafta boyunca akrilik göz kapatıcı ile uyunması
 • Gözlerin ıslanmasından kaçınmak için bir hafta boyunca banyo yapılmaması
 • Bir ay boyunca top ya da diğer oyuncular ile temasın olduğu sporların yapılmaması
 • Güneş ışınlarına maruz kalındığı her yerde güneş gözlüklerinin kullanılması

Halka Seçimi, Çift ya da Tek Halka Kullanımı ile ilgili Kriterler:

 • Uygun Ferrara halka seçimi sferik eşlenik, kerotometri ( korneanın en dik alanının tanımlanması) ve ektazinin morfolojisine bağlıdır. Bu üç kritere göre geliştirilmiş olan nomogramı takip etmek uygun ringlerin seçimini kolaylaştırır.
  • Topografik prosedürün amacı ektatik bölgenin korneada dağılımını belirlemektir. Ektatik alan korneanın bir yarısında sınırlı kalması tek bir halka (160°) kullanımı için endikasyondur. Eğer ektatik alanın dağılımı asimetrik ve korneanın birden çok alanında dağılmış ise halka implantasyonu daha kalın olan halkanın ektatik bölgenin fazla bulunduğu alanda olacak şekilde asimetrik olmalıdır.
  • Gerekli cerrahi planlama Klinik Uygulama Birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

FERRARA CERRAHİ TEKNİK

1) Purkinje Reflesinin görüldüğü bölge merkez olarak işaretlenir.

2)İnsizyon Bölgesi İşaretlenir.

3)Lokal Pakimetri Değerinin %80’i kadarlık bir kesi gerçekleştirilir.

4)Intrastromal Cepler Oluşturulur.

5)Spatüller Kullanılarak Tüneller Oluşturulur

6)Ring Implantasyonu Yapılır

KERATOCONUS NOMOGRAM

Keratoconus Nomogram is developed by AJL Ophthalmic, S.A. and helps you out in the necessary calculations when using Ferrara and Intacs segments for the treatment of various pathologies.

1956'dan Günümüze