Moria Yapay Ön Kamara

Otomatize Kornea Nakli İçin Çok Kullanımlı Yapay Ön Kamara (Reusable Artificial Chamber)

Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş, çok kullanımlı,  gaz ve otoklav sterilizasyonuna uygun, metal hidrostatiktir.
Çok kullanımlı metal hidrostatik yapay ön kamara, basınç ayar sistemi sayesinde, donör korneal graft tasarımı yapılmasına olanak sağlamakta ve donör korneanın sabitlenmesini sağlamak amacıyla kolayca monte edilebilmektedir.

Yapay ön kamara ile elektrikli veya gazlı mikrokeratom el parçasının kullanılabilmesi için, sistemin kullanılacak mikrokeratomlara uygun çok kullanımlı metal halkası olmalıdır.
Çok kullanımlı metal halka; donör graft tasarımı yapılırken tek veya istenirse ikinci kesi yapılmasına uygundur ve ikinci kesi yapılırken kesinin zıt kadranlarda yapılabilmesi için kaldırılıp 180 ° döndürülebilmektedir.
Yapay ön kamara istenirse aynı marka basınç sabitleyici cihazla ( Moria ACP Basınç Sistemi )kullanılabilmekte ve bu maksatla cihaza bir tubing seti yardımı ile bağlanmaktadır. Basınç ayarlayıcı cihaz sayesinde herhangi bir serum ve yükseklik ayarına ihtiyaç duyulmayacaktır.

Otomatize Kornea Nakli Sistemi için Tek Kullanımlık Yapay Ön Kamara

Yapay hidrostatik tek kullanımlık odacık, basınç ayar sistemi sayesinde, ‘donor korneal graft tasarım’ yapılmasına olanak sağlar.

Tek kullanımlık yapay hidrostatik odacık üzerindeki kapak, donor greft tasarımı yapılırken iki kesi yapılmasına uygundur ve her iki kesininde zıt kadranlarda yapılabilmesi için açılıp 180° döndürülebilmektedir.

Klinikte mevcut olan mikrokeratom el parçasına takılarak kesim yapılan tek kullanımlık kafalar ile tek kullanımlık yapak hidrostatik odacık uyumludur.
CE ve Seri numaraları orijinal kutusu üzerinde belirtilmektedir.

1956'dan Günümüze