(0216) 302 70 40
info@makinaoptik.com

Sıkça Sorulan Sorular

scyfix_makinaoptik_header

Sıkça Sorulan Sorular

MCN Tedavisi nasıl etki gösterir ?

MCN Tedavisi güvenli midir ?

Tedavi nasıl uygulanır ?

MCN Tedavisi bu güne kadar hastalarda ne kadar iyileşme sağlamıştır ?

Niçin bazı Göz Hastalıkları uzmanları MCN Tedavisinden haberdar değildir?

MCN Tedavisi nasıl etki gösterir ?

Araştırma sonuçlarına göre, ScyFIX nöromodülasyonu, sağlıklı gözdeki elektrik aktivite düzeyine benzerliği ile hastalıklı ve uyumakta olan hücrelerde iyileşmeyi uyarır.
Elektrikle nöromodülasyonun:
1. Retina Nöroprotektif Faktörlerini serbestlediği (Morimoto ve ark.)
-Nörotrofinler optik sinirin, retina internöron ve fotoreseptör hücrelerin apoptozdan kurtarılmasında anahtar rol oynarlar.
2. ATP Sentezini arttırdığı (Cheng ve ark.) -ATP aktif transport, membran viabilitesi ve atıkların yönetimi için gereklidir.
3. Mikro-vasküler dolaşımı iyileştirdiği (Kloth ve ark.) – Hastalıklı hücrelere ulaşan kan akımı genellikle zayıftır, bunun sonucunda atıklar birikir ve oksijen ve besinlerde yetersizlik olur.
4. İnternöronları Repolarize ettiği – Sinir iletisi ve transmisyon hızı iyileşir (Margalit ve Thoreson)-Ateşleme yapmayan ya da yanlış ateşleme yapan hücrelerde azalma görülür -Nöron remodelasyonu hafifletilir (Jones ve Marc) bilinmektedir.

Genel olarak, elektrik akımı, uyumakta olan hücreleri nazikçe uyandırır ve iyileşme sürecini stimüle eder. Basitçe açıklamak gerekirse, hücreler aküye benzer. Enerji düzeyi azalır ya da boşalırsa ışık söner. MCN tedavisi, göz hücrelerinin içindeki elektrik yükünü doldurur ve bu sayede iyileşme ve rejenerasyonu sağlar.

Tedavinin ikinci etki şekli ise hücrelerin atık ürünlerinden kurtulma yetilerini arttırmasıdır. Hücrenin atıkları uzaklaştırılamayıp hücreyi “tıkarsa” hücre ölü hücre haline gelir ve bulunduğu çevredeki tüm alanlardaki hücresel iletişimi bozar. Tüm canlı organizmalar gibi, hücrelerin de, besinleri alıp, atıklarını ise uzaklaştırmaları gerekir. MCN tedavisinin sağladığı enerji, hücreleri canlanmaları için stimüle eder ve atıl kalmalarını önler.

MCN tedavisinin üçüncü etki şekli, stimüle edilen alana gelen kan akımını arttırmasıdır. Alandaki hücrelere gelen kan akımının artması ile hücre ve dokular beslenir, yenilenir ve oksijenizasyon artar.

MCN Tedavisi güvenli midir ?

Bu güne kadar, ScyFIX tedavisi uygulanan hastalarda ve yayınlanmış çalışmalarda bilinen hiç bir advers veya yan etkisi bildirilmemiştir.

Tedavi nasıl uygulanır ?

Tedaviyi kendi kendinize ne şekilde uygulayacağınız konusunda eğitim gördükten sonra, ScyFIX 700 ev tedavi ünitesi ile, tedavinizi, evinizin rahat ortamında uygularsınız. Uygulama ve bunun öğrenilmesi kolaydır. Tedaviye başlayınca, günde iki kez olarak sürdürmeniz gerekir. Her tedavi seansı 20 dakika sürer. ScyFIX 700 ev tedavi ünitenizle birlikte bir el kitabı da alacaksınız. ScyFIX 700 ev tedavi ünitesi, küçük bir iş çantası boyutundaki sert taşıma ambalajıyla birlikte seyahat etmenize de olanak sağlar.

MCN Tedavisi bu güne kadar hastalarda ne kadar iyileşme sağlamıştır ?

Retinitis Pigmentosa (RETINITIS PIGMENTOSA) ve Kuru tip Yaşa bağlı Makula Dejenerasyonu (“ARMD”) dejeneratif hastalıklar olduğundan, görme alanlarında, görme keskinliğinde, ya da kontrast duyarlılığında düzelmeler beklenen sonuçlar değildir.

Yeni tamamlanan ilk Pilot Klinik çalışmanın yirmidört aylık verileri, MCN tedavisinin klinikte etkili olduğunu göstermektedir. Pilot Klinik Çalışma verilerinin gözlemlerine göre, MCN tedavisi, yalnız hastaların çoğunluğunda hedeflendiği gibi hastalık belirtilerinin ilerlemesini yavaşlatmakla kalmamış, bunun yanında bir çok olguda hastalığın ilerlemesini de ya durdurmuş ya da geri çevirmiştir. Pilot Klinik Çalışmanın izleme döneminde hastalardan, yaşam kalitelerindeki değişiklikleri, günlük olarak kaydetmeleri istenmiştir.
Hastaların bu kayıtlarında, artık cep telefonu kullanabildikleri, gazete okuyabildikleri, aile fertlerinin yüzlerini görebildikleri ve ipliği iğneye geçirebilmekte oldukları gözlemlenmiştir ki, bu hastaların, ScyFIX MCN cihazı uygulanması öncesinde, bu günlük işlevlerden hiç birini yapmaları mümkün değildi.

Niçin bazı Göz Hastalıkları uzmanları MCN Tedavisinden haberdar değildir?

Mikro-akım Nöromodülasyon (MCN), yeni ve gelişmekte olan bir tedavidir.
Bu gün Göz Hastalıkları uzmanı olarak çalışan hekimlerin çoğunluğuna makula dejenerasyonunun tedavisi olmayan bir hastalık olduğu ve hasarlı bir retinanın daha sağlıklı hale gelmesini sağlayacak hiç bir yöntem olmadığı öğretilmiştir.
Bu uzmanlar, ScyFIX ile klinik verilerin sunulduğu, dünya çapındaki çeşitli çok önemli Oftalmoloji Kongrelerine katılmadıkları sürece, bu yeni ve önemli tedaviden haberdar olamayacaklardır. Zamanla bu uzmanlar ScyFIX ile klinik sonuçları meslekdaşlarından ya da ScyFIX tedavisini tartışan bilimsel dergileri okuyarak öğreneceklerdir. Hastaların, ScyFIX’in, ABD ve dünya çapında, göz hastalıklarının tedavisinde patentli yegane MCN tedavi cihazı olduğunu bilmeleri önemlidir. ABD patent numaraları 7,251,528 ve 5,522,864’dür. ScyFIX 700, Avrupa’da da CE işareti kullanma onayına sahiptir.

MCN Tedavisi Türkiye’de uygulanmakta mıdır?

Osmanoğlu Hastanesi’nde Doç. Dr. Orhan Karakaşlar tarafından yaklaşık 3 yıldır uygulanmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Göz Hastalıkları uzmanları için

Etki Mekanizması

ScyFIX 700 ile piyasada mevcut diğer cihazlar arasında ne fark vardır?

MCN Tedavisinin hukuki durumu nedir?

Etki Mekanizması

Mikro-akım nöromodülasyonunun, hücre membranları boyunca potansiyel değişikliklerini sağlayarak hücre elektrik dengesini eski haline getirdiğine inanılmaktadır. Buna bağlı olarak, belirli iyon ve moleküllerin düzeyleri değişir ve hücre istenen dengelilik haline yönelir.

Görülebilen diğer olumlu fizyolojik etkiler arasında:
Elektrik akımı geçişi alkalinitenin azalması ve hidroklorik asidin düşük düzeyde üretimi ile serbest radikallerin temizlenmesi; alana Oksijenin cezbedilmesi; lokalize vazokonstriksiyon ve vazodilatasyon;
lokal kanamanın azalması;
sedasyon;
lokal dokularda tonisitenin artması;
antisepsi;
istenen fibroplazi oluşumu;
nöromusküler iritabilitenin azalması sayılabilir.

Trans-oküler nöromodulasyon ile geleneksel 20 dakikalık tipik bir tedavi seansında vücudun toplam kan akımının %25’ine ulaşım sağlanır . Kanda, biyokimyasal mekanizmaların yönetim ve kontrolünde gerekli elektro-manyetik enerjiyi kapan çok sayıda hücre mevcuttur. pH uyarlanması ile kanın animasyon ve mineralizasyonu da buna dahildir.

Ayrıca, körlüğe giden hastalıklarda enflame retina hücreleri zamanla hücre fonksiyonlarını yitirirler. Adenozin trifosfat (ATP) düzeyleri düşer, protein sentezi azalır, elektriksel direnç artar, ve hücre membran elektrik potansiyelleri azalırken hücre atıklarının eliminasyonu da azalır. Temel olarak hücreler, hücre ölümünden önce bir süre için uyur durumda görülürler. Bu noktada, nekrozdan önce, hücrelere elektrik nöromodülasyonu sağlanabilirse, kan damarı geçirgenliğinin artacağı, daha normal bir hücresel elektrik potansiyeline ulaşılabileceği, ATP düzeylerinin artacağı, ve protein sentezinin tekrar başlayacağı ileri sürülmüştür.
Bunun sonucunda sinir iletisinin artmasında da kritik muhtemel etkiler vardır.Mikro-akım tedavisi, titreşim füzyon rezolüsyonu ve yenilenme hızlarının arttırılması ile beyne giden sinyal gücünü arttırır.

Makulada 128 milyon piksel vardır, bu, yüksek rezolüsyonlu bir TV ekranından 100 milyon daha fazladır. Artan ATP oluşumu sayesinde aksiyon potansiyellerinin artışı ile oluşan sinyal gücü, iletimi ve geçişindeki seri artış ile çomak ve konilerde re-polarizasyon, rejenerasyon ve görme işlemlemesi kolaylaşır.

Yukarda da belirtildiği gibi, MikroAkım Nöromodülasyon (MCN) tedavisi, hücreiçi ATP (adenozin trifosfat) konsantrasyonlarının artışı yoluyla etki gösterir. Bu, protein sentezini arttırır, ve hücrenin besinleri abzorbe etme kaabiliyetini uyarır (Dr. Ngok Cheng ).

Ek olarak, bu mekanizmalarla MCN tedavisinin RPE verimliliğini arttırdığı ve buna bağlı olarak Makula fonksiyonunu eski haline getirebileceği ve/veya iyileştirebileceği teorize edilmiştir. 500 mikro-amperlik nöromodülasyonun bir kez 20 dakikalık uygulanmasında ATP oluşumu %500 artmıştır. ATP, Krebs döngüsü olarak bilinen, mitokondrilerde solunumda glükoz oksidasyonunu tamamlayan sıralı reaksiyonlardan oluşan süreçte, mitokondrilerde sentezlenir.
Kroll ve Guerrieri, mitokondri metabolizmasında, ATP sentetaz aktivitesinde azalmaya neden olan yaşla ilgili değişiklikler olduğunu göstermişlerdir. Ek olarak Guerrieri, yaşlanmakta olan ratlerde mitokondri F0F1 ATP sentaz kompleksinde işlevsel ve yapısal farklılıklar mevcut olduğunu da göstermiştir.

Çok sayıda retina hastalığının, en azından kısmi olarak, mitokondri işlevinde bir azalma, ve bunun sonucu olarak hücreiçi ATP’de azalmanın bir sonucu olduğuna inanılmaktadır. Mitokondri işlevindeki bu azalma, serbest radikal hasarının ve bunun sonucunda mtDNA (mitokondriyal DNA) mutasyonunun sonucudur.

ATP ve retina hastalığı arasında genetik bir ilişki olabileceğine dikkat çekilmiştir. ATP Sentaz (ATPase), ATP sentezini katalize eden bir enzimdir. Son zamanlarda, Retinitis Pigmentosa ile ATPase 6 Geninde bir genetik defekt ilişkisi ortaya konmaktadır.

ScyFIX 700 ile piyasada mevcut diğer cihazlar arasında ne fark vardır?

Cheng tarafından yapılan araştırmada, TENS olarak bilinen elektrik stimülatörleri tipleri ile mikro akım stimülatörleri olarak sınıflananlar arasında çok anlamlı farklılıklar gösterilmiştir. Araştırmada, 1000 micro Amperlik ( 1 mili Amperin altında) akımlarla tedavi ile, %75 daha fazla aminoasit alımı (uptake) ve intraselüler ATP konsantrasyonlarında %400’e varan artış olduğu gösterilmiştir. 1000 micro Amperin (1 mili Amperin üzerinde) akımla tedavi edilenlerde ise bu maddelerin düzeylerinde azalma olduğu, hatta tedavi uygulanmayan kontrol grubundan da düşük değerlerde olduğu görülmüştür.
Daha ekonomik olduğu düşünülen TENS cihazları ile güvenli ve etkili olan mikro Amper aralığında değil, çok daha yüksek, hatta bazılarında 80 mili Amper kadar yüksek uygulama yapıldığına dikkat çekmek kritik önem taşır. Bu tehlikelidir ve intraselüler ATP düzeylerini potansiyel olarak boşaltabilir ve Kreb döngüsünü durdurarak, MCN tedavisine tam zıt bir etki gösterebilir.

ScyFIX 700, standart bir terapötik elektrik stimülatöründen daha geliştirilmiştir ve güvenli mikro Amper aralığının üzerinde bir tedavi uygulamayacak şekilde düzenlenmiştir.

MCN Tedavisinin hukuki durumu nedir?

ScyFIX 700, Avrupa kurallarına uyumla CE işareti kullanma onayına sahiptir. ABD patent numaraları 7,251,528 ve 5,552 2864’tür.

Mevcut Tedaviler

Mevcut veriler ile, Retinitis Pigmentosa ve Kuru tip AMD’de etkinlik ve etkililik saptanmıştır. Diğer endikasyonlar halen araştırılmaktadır. Tekrar hatırlatmak gerekirse, hiç bir advers reaksiyon bildirilmemiştir.

Patent ve Onaylar

ScyFIX’in, körlüğe sebep olan hastalıkların tedavisinde, biyo-elektrik, ışık ve infrasonik enerji uygulama için dünya çapında patentleri vardır. ABD patent numaraları 7,251,528 ve 5,552 2864’tür.

ScyFIX , özellikle körlüğe sebep olan göz hastalıklarının tedavisine özgü, patentli ve onaylı yegane mikro-akım nöromodülasyon (MCN) cihazınlarını geliştirip sunan firmadır. ScyFIX, aynı zamanda, kronik göz hastalıklarının tedavisinde, hem cihaz hem de metod olarak en son teknolojilerin kullanımı ile yapılan uygulamalar için hem ABD, hem de dünyada, yetkili merciler tarafından halen incelenmekte olan patent başvurularında bulunmuştur.

Mevcut onaylarla ilgili ek bilgi için lütfen ScyFIX ile iletişime geçiniz.

Firma Hakkında bilgi

ScyFIX, göz hastalıklarının tedavisinde mikro-akım nöromodülasyon (MCN) kullanarak etkili olan ürünler geliştiren, merkezi ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde yer alan, çok uluslu bir firmadır.
ScyFIX MCN dünyada Retinitis Pigmentosa (RP) tedavisi için onaylanan ilk cihaz tedavisidir. ScyFIX MCN, Yaşa bağlı Makula Dejenerasyonu (ARMD)
gibi diğer dejeneratif göz hastalıklarının tedavisinde de başarılı olmuştur ve bu gibi körlüğe sebep olan hastalıkların standart tedavisi olması beklenmektedir.
ARMD, ileri yaşlardaki görme gerilemesinin başlıca nedenidir ve dünya çapında yaklaşık 50 milyondan fazla kişiyi etkilediği düşünülmektedir. Tüm dünya nüfusunu %5’inde bir tip ARMD gelişeceği tahmin edilmektedir.

The ScyFIX 700 MCN cihazı Avrupa’da kullanım onayı (CE işareti kullanma hakkı) almıştır. ScyFIX’in hedefi, kronik göz hastalıklarının tedavisinde etkili, invazif olamayan tedavilerin hizmete sunumu ve dağıtımında dünya lideri olmaktır.

Etkileyici Klinik Sonuçlar: Retinitis Pigmentosa (RP) dejeneratif bir hastalık olduğundan görme alanlarında, görme keskinliğinde, ya da kontrast duyarlılığında düzelmeler beklenen sonuçlar değildir. RP Klinik çalışmasında, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği, hastaların %94’ünde ya düzeldi ya da stabil kaldı, popülasyonun %22’sinde ise daha iyileşti. Görme alanı hastaların %63’ünde daha iyileşti.

Hastalar artık cep telefonu kullanabilmekte, gazete okuyabilmekte, aile fertlerinin yüzlerini görebilmekte ve ipliği iğneye geçirebilmektedirler ki, bu hastaların, ScyFIX MCN cihazı uygulanması öncesinde, bu günlük işlevlerden hiç birini yapmaları mümkün değildi.

Kuru tip Yaşa bağlı Makula Dejenerasyonu (ARMD) olan hastalardaki klinik çalışmada da benzer etkileyici sonuçlara ulaşılmıştır.
This is true, but https://www.fashionlady.in/college-fashion-trends-to-follow/149272 I think most of you guys aren`t really worried about getting that low of a gpa.

© 2014 Makina Optik
İstanbul Merkez
Cemil Topuzlu Cad. TİBAŞ C-3/5 34726
Kadıköy İstanbul
Telefon: (0216) 302 70 40
Fax: (0216) 302 72 08
E-Mail: info@makinaoptik.com