(0216) 302 70 40
info@makinaoptik.com

Cerrahi Yöntemler

Cerrahi Yöntemler

Cerrahi Öncesi Tedbirler:

Kontakt lens kullanan hastalar cerrahiden 48 saat önce kontakt lenslerini kullanmayı bırakmalıdır.

Önerilen Cerrahi Yöntem:

• % 5 Proksimetakain ile topikal anestezi yapın.
• Purkinje refleksinin altınındaki noktayı tedavinin merkezini viyole mavisi kullanarak tedavi merkezi olarak işaretleyin.
• 5/7 mm ve diklik meridyeni işaretleyin.
• Diklik meridyeninde kesi gerçekleştirin. Kesi, lokal pakimetri değerinin %80 derinliğinde olmalıdır. Kesinin genişliği 1 mm olmalıdır.
• Açılan kesiden uygun aletleri kullanarak iç çapı 2.5 mm olacak ( 5mm optik alana yerleşecek halkalar için) ya da 3.5 mm olacak (6 mm optik alana yerşecek halkalar için) iki tane intra-stromal tünel açın.
• Halkaları düz yüzleri aşağı bakacak şekilde tünellere implante edin.
• Dengeli tuz solüsyonu ile korneayı bolca yıkayın.

Cerrahi Sonrası Görülen Ana Semptomlar:

• Görüşün dalgalanması: Bu ilk gün boyunca görünen bir semptomdur; operasyondan 3 ay sonra tamamen ortadan kaybolur. Operasyondan bir yıl sonra çok küçük görüş dalgalanmaları rapor edilmiştir.
• Gözde yabancı cisim hissedilmesi: yabancı cisim hissedilmesi operasyon sonrası ilk gün boyunca gözlenmektedir. Eğer gözde yabancı cisim hissi ortadan kaybolmuyorsa, insizyonun açık olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. İnsizyonda kapandığı ancak semptomun devam ettiği durumlarda yanlış segmentin implante edilmiş olma olasılığı yüksektir.
• Göz kamaşması: ilk ay boyunca görülmektedir ve genellikle ilk 6 aydan sonra ortadan kalkar.
• Kuru göz hissi: bu oldukça yaygındır, göz yaşı ve damlalar ile tedavi edilmedilir.
• Fotofobia: Genellikle operasyondan bir gün sonra meydana gelir. Kaliteli güneş gözlüklerinin kullanımı tedbir olarak kullanımı önerilmektedir.

Cerrahi Sonrası Koruyucu Önlemler:

Hastanın aşağıdakiler yapması zorunludur;
• Göz damlalarını kullanmadan önce ellerin iyice yıkanması
• Gece travmalarını önlemek için bir hafta boyunca akrilik göz kapatıcı ile uyunması
• Gözlerin ıslanmasından kaçınmak için bir hafta boyunca banyo yapılmaması
• Bir ay boyunca top ya da diğer oyuncular ile temasın olduğu sporların yapılmaması
• Güneş ışınlarına maruz kalındığı her yerde güneş gözlüklerinin kullanılması

Halka Seçimi, Çift ya da Tek Halka Kullanımı ile ilgili Kriterler:

• Uygun Ferrara halka seçimi sferik eşlenik, kerotometri ( korneanın en dik alanının tanımlanması) ve ektazinin morfolojisine bağlıdır. Bu üç kritere göre geliştirilmiş olan nomogramı takip etmek uygun ringlerin seçimini kolaylaştırır.
• Topografik prosedürün amacı ektatik bölgenin korneada dağılımını belirlemektir. Ektatik alan korneanın bir yarısında sınırlı kalması tek bir halka (160°) kullanımı için endikasyondur. Eğer ektatik alanın dağılımı asimetrik ve korneanın birden çok alanında dağılmış ise halka implantasyonu daha kalın olan halkanın ektatik bölgenin fazla bulunduğu alanda olacak şekilde asimetrik olmalıdır.
• Gerekli cerrahi planlama Klinik Uygulama Birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

FERRARA CERRAHİ TEKNİK

1) Purkinje Refleksinin görüldüğü bölge merkez olarak işaretlenir.

2)İnsizyon Bölgesi İşaretlenir.

3)Lokal Pakimetri Değerinin %80’i kadarlık bir kesi gerçekleştirilir.

4)Intrastromal Cepler Oluşturulur.

5)Spatüller Kullanılarak Tüneller Oluşturulur

6)Ring Implantasyonu Yapılır


And to prove our point laprogressive.com/resume-writing we set out to learn the poem as a group there and then, each taking a line and using some classic theatre techniques.

© 2014 Makina Optik
İstanbul Merkez
Cemil Topuzlu Cad. TİBAŞ C-3/5 34726
Kadıköy İstanbul
Telefon: (0216) 302 70 40
Fax: (0216) 302 72 08
E-Mail: info@makinaoptik.com