(0216) 302 70 40
info@makinaoptik.com

Ferrara Ring Nedir?

Ferrara Ring Nedir?

Korneanın patolojik doku deformitesi ve buna bağlı refraksiyon bozukluklarını düzeltmek için kornea içine implante edilen medikal bir araçtır.

Fonksiyonel Özellikler

Bu araç özel cerrahi teknik ile kornea içine implante edilir. Halkalar korneanın merkez ve periferinde etki ederek korneanın şeklini modifiye ederler, korneanın düzleşmesi ve düzensizliklerini, miyopi ile astigmatizmayı azaltırlar.
En iyi sonucu almak için endikasyon ve kontrendikasyonlar kısmında belirtilen kriterleri takip edin.

Kimyasal Bileşim

Bu araç medikal seviye Polimetil Metakrilat (PMMA)’dan yapılmıştır.

Özellikleri

Ferrara halkalar değişik açılarda, çaplarda ve 0.6 mm ya da 0.8 mm kalınlıkta üçgen prizmatik yapıdadırlar. Halka segmentlerinin her iki ucunda cerrahi boyunca manipülasyona olanak sağlayan 0.2 mm çaplı delikler yer alır. Bu bir implantasyon aracıdır (yeniden kullanılamaz). Etilenoksid (ETO) ile steril edilmiş olarak kullanıcıya steril paketlerde ulaştırılır. Bu ürün hiçbir aksesuara ihtiyaç duymaz. Kullanım kılavuzu her ürünle birlikte gönderilir.

Fiziksel Özellikleri

• Çeşitli apikal çaplar, 5.00 – 6.00 mm
• Üçgen prizmatik yapı. 0.6 mm ya da 0.8 mm kalınlık
• Çeşitli kalınlıklar, 0.15 mm (150 µm) – 0.35 mm (350 µm)
• 90°, 120°, 140°, 150°, 160°, 180° ve 210° segmentler
• Her iki uçta 0,2 mm çaplı delik.

Ferrara Halkalarının Şematik Çizimleri

Endikasyonlar

Ferrara halka implantasyonun doğru endikasyonunu koyabilmek için total görsel muayenenin yanına sıra korneanın pakimetrik ve topografik detaylı değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Genel olarak endikasyonları aşağıdaki gibidir:

• -5.00 ile -11.00 D arasında miyopi
• Miyopik astigmatizm > -2.00 D
• Kontakt lens intoleransı olan keratokonus hastaları
• Progresif keratokonus
• Kontakt lens kullanımına bağlı korneal deformasyon (Harstein’s Sendromu)
• Penetran Keratoplasti sonrası Astigmatizm
• Post-LASIK korneal ektazi
• Radyal Keratotomi sonrası oluşan astigmatizma
• Pellucid Marjinal Dejeneresans

Kontrendikasyonlar

• İleri derece Keratokonus (keratometri değerleri > 75.00 D) ve ciddi korneal opasite
• Hidropsia
• Ağır atopik hastalıklar
• Aktif lokal ve sistemik enfeksiyonun varlığı
• Otoimmun hastalıklar ve immun sistem yetersizliği
• Tekrarlayan korneal erozyon hastalığı
• Geniş korneal skarlar
• Korneal distrofi
And reconsider the value of your https://www.studential.com/university/guides/how-pass-exams-without-studying-and-enjoy-success study group if you have to spend all your time helping your study partners get up to speed or if you`re doing all the work and your study partners are free-loading writing a paper off your efforts.

© 2014 Makina Optik
İstanbul Merkez
Cemil Topuzlu Cad. TİBAŞ C-3/5 34726
Kadıköy İstanbul
Telefon: (0216) 302 70 40
Fax: (0216) 302 72 08
E-Mail: info@makinaoptik.com